Case: LTI Danmark på Gram Slot

LTI Danmark, som er et handelsselskab, der arbejder som agent og grossist med salg af træ til trælaster og industrien, har leveret lægtelofter til den flotte restaureringen af Gram Slot i Sønderjylland.

LTI Danmark ville naturligvis gerne bruge denne flotte reference i deres markedsføring og vores opgave var derfor at få alle de flotte detaljer med i videoen.